Stichting Helmond San Marcos

Projecten

Het werk binnen de stedenband Helmond-San Marcos vindt meestal plaats in grotere langer lopende projecten, die structurele veranderingen tot doel hebben.
De projecten komen als volgt tot stand: Er wordt in San Marcos door bewoners een probleem of een zeer onwenselijke situatie gesignaleerd en onder de aandacht gebracht bij de Stichting in Helmond. Hier wordt ingeschat of hulp mogelijk is en of dit project door sponsoring of door acties kan worden gefinancierd. De activiteiten kunnen echter pas van start gaan als er eerst een goed werkplan is voor het project Daarbij wordt duidelijk:

Meer informatie