Stichting Helmond San Marcos: De Stichting

Stichting Helmond San Marcos: hoe het begon

Eind jaren tachtig is de band met San Marcos in Nicaragua ontstaan. Ad Raaymakers, Broeder Gerold, oud directeur van de Henricus Mavo, wist een groot aantal mensen en groepen te binden aan hulp aan het Nicaragua van na de bevrijdingsoorlog. Projecten rond primaire levensbehoeften werden gesteund. Vooral kinderopvang, schoon en bereikbaar drinkwater, elektriciteit en sanitair

Aansluiting bij de Stedenbanden en de werkwijze

Na de aansluiting bij het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN) werd de financiŽle inbreng van Helmond voor projecten verdubbeld door het ministerie. Toen kon er meer nog worden gedaan voor scholen, huisvesting en buurten. In het buitengebied was er ook een groot agrarisch project met veel kleine deelnemers: Agropecuario. Lang werden acties en projecten begeleid en verantwoord door een Nederlandse contactpersoon in Nicaragua. Zo woonde en werkte Lies van Mierlo lang in San Marcos. In 2011 heeft zij al het werk kunnen overdragen naar de inwoners zelf. Zo begeleidt een N.G.O.in San Marcos, ACIDISAM, al vanaf 2010 het grote onderwijsproject en heeft het ouderentehuis Horizonte een geheel Nicaraguaans bestuur.

Horizonte, het tehuis voor dakloze ouderen

Al meer dan tien jaar is intensief gewerkt aan de opvang van ouderen, die geen thuis meer hebben. Met de hulp van veel sponsoren en door acties, vooral op scholen, kon een goed en veilig tehuis worden gebouwd. De exploitatie werd nog enige tijd ondersteund vanuit Helmond. Horizonte is echter altijd een open tehuis geweest naar de gemeenschap. En het is bij de stad blijven horen. Er is dan ook zoveel support vanuit de plaatselijk bevolking gekomen, dat het tehuis sinds 2011 op eigen benen staat.

Gemeente Helmond
De laatste jaren is ook de gemeente Helmond meer en meer gaan deelnemen aan het werk van de stedenband. Zo is een groot alfabetiseringsproject samen uitgevoerd. Ook brengen Helmondse ambtenaren deskundigheid en ervaring over naar werkers in de gemeente San Marcos Vooral op het gebied van belastingen, financiŽn en huisvesting.
De Stichting Helmond-San Marcos zal de contacten met groepen bewoners van San Marcos intensiveren. De Millenniumgemeente Helmond gaat door met het inbrengen van kennis en ervaring. Samen met de bewoners van San Marcos richten ze zich op het bereiken van de Millenniumdoelen. Samen zijn ze sterk in groot en klein werk.

 

 

Meer informatie

Stichting nieuws

In 2015 zijn we op werkbezoek geweest in San Marcos