Over ons: Nicaragua

Nicaragua

Vlag Nicaragua

Nicaragua ligt in Midden Amerika, tussen Honduras en Costa Rica. Het is ruim 3 keer zo groot als Nederland en telt 6 miljoen inwoners, waarvan 2 miljoen in Managua. Landbouw, veeteelt en de verwerking van agrarische producten zijn de belangrijkste middelen van bestaan
Het land heeft een bewogen geschiedenis: Spaanse overheersing tot 1870, daarna jaren van wisselende regeringen en militaire interventies van de Verenigde Staten, gevolgd door het bewind van de dictator Somoza. Een hevige vrijheidsstrijd maakte in 1979 een eind aan deze dictatuur. De nieuwe regering, een coalitie van de Sandinistische bevrijdingsbeweging , christenen en progressieven, erfde een leeggeroofd land.
Er werd hard gewerkt aan de opbouw van een eerlijker samenleving. Honderdduizenden boeren kregen een stukje land, er kwam gratis gezondheidszorg en onderwijs. Organisaties van boeren op het platteland en wijkorganisaties in de steden behartigden de belangen van de armsten op een manier die internationaal respect afdwong. Democratische verkiezingen toonden aan, dat de Sandinistische regering door een grote meerderheid van de bevolking werd gesteund. Het zat de Nicaraguanen echter niet mee. Door gewelddadige acties van de Contra's (door de Verenigde Staten gesteunde tegenstanders van de Sandinisten), een te strak centraal gestuurd overheidsbeleid, een economische boycot door de Verenigde Staten en verschillende natuurrampen kwam het land steeds meer in de problemen. Velen vestigden hun hoop op de in 1990 gekozen nieuwe centrum-rechtse regering met Violeta Chamorro aan het hoofd. Bij de verkiezingen in 1996 verloren de Sandinisten weer. Toen kwam de rechtse kandidaat Arnoldo Alemán als winnaar uit de bus. Bij de verkiezingen in november 2001 werd Enrique Bolaños Geyer (van de liberale partij de PLC) president. In 2006 werd opnieuw Daniel Ortega Saavedra (FSLN) gekozen tot president. In 2010 is hij herkozen
De levensomstandigheden in Nicaragua zijn niet veel verbeterd: de werkloosheid is dramatisch hoog en meer dan de helft van de bevolking leeft in armoede. De levensverwachting is 70 jaar en 67% van de Nicaraguanen is analfabeet. Nicaragua is na Haïti het armste land van Latijns Amerika

 

 

Informatie

Informatie Websites Nicaragua

Explore Nicaragua

Visita Nicaragua

Ambassade gesloten Najaar 2013 wordt de ambassade in Managua gesloten en overgedragen aan de Nederlandse ambassadeur voor Midden-Amerika in Costa Rica. Er komt wél een campagne “30 jaar vriendschap Nederland-Nicaragua”. Want in Nicaragua wil men dit duidelijk maken: De ambassade wordt wel gesloten vanwege bezuinigingen, maar Nederland blijft actief aanwezig in Nicaragua. De stedenbanden zetten hun werk voort.