Partners: LBSNN

HET LANDELIJK BERAAD STEDENBANDEN NEDERLAND- NICARAGUA (LBSNN)

Het LBSNN is het samenwerkingsverband van gemeenten en particuliere stedenbandorganisaties, die werken met Nicaragua. Het bestaat vanaf 1986 en het was het eerste landelijke overleg van gemeenten en particulier initiatief samen op het gebied van Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Het LBSNN is uitgegroeid tot een professionele organisatie, het gezamelijke kenniscentrum en de belangenbehartiger waaraan elf gemeenten en vijftien particuliere stedenbandorganisaties deelnemen. Het werk vindt plaats zowel in Amsterdam als in Managua.

Het LBSNN kent de volgende doelstellingen:

Meer informatie

Vooruitblik

Activiteiten in de toekomst