Partners: Hivos

Hivos

Hivos is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie op humanistische grondslag. De organisatie strijdt tegen armoede, onderdrukking en discriminatie. Dat doet Hivos door mensen te steunen die zélf hun toekomst willen bepalen en zélf in actie komen om hun situatie te verbeteren.
Hivos gelooft in de kracht van deze mensen en zoekt samen met hen naar innovatieve oplossingen die relevant zijn in hun situatie en hun omgeving. Samen met vele partnerorganisaties streeft Hivos naar een wereld waarin mensen gelijkwaardig zijn en waarin geen grenzen worden gesteld aan de ontplooiingsmogelijkheden van mensen. Dat probeert Hivos te verwezenlijken door middel van financiële ondersteuning, advisering, netwerken, lobbyactiviteiten, educatie en het uitwisselen van kennis. In veel activiteiten van Hivos neemt de strijdt tegen kinderarbeid een prominente plaats in. In het Millenniumdoelenproject Caminando Juntos werken stedenbanden Nederland-Nicaragua nauw samen met Hivos. De fondsen, die bij de campagnes in Nederlandse gemeenten worden geworven, om in Nicaragua de doelen te bereiken, worden door Hivos verdubbeld

Kijk voor meer informatie op de website van Hivos

 

 

Meer informatie

Vooruitblik

Activiteiten in de toekomst