Over ons: ANBI

ANBI

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie ge๋ist van een ANBI.

Bron: Website ANBI

ANBI gegevens St Helmond-San Marcos

Statutaire naam: Stichting Helmond- San Marcos, Wis en Waarachtig.

Verkorte naam: Stichting Helmond-San Marcos

RSIN of fiscaal nummer 8062.19.701

Contactgegevens • Secretariaat: Wilde Wingerd 16 5708 DC Helmond • Penningmeester: Einthovenstraat 16 5707 EG Helmond

Bestuurssamenstelling • Voorzitter: Charles de Theije • Secretaris: Jan van Dijk • Penningmeester: Jan Balvers • Adviseur gemeente Helmond Jan Hendriks

De overige gegevens vindt u in bijgevoegd document (PDF)

ANBI informatie

ANBI informatie 2015

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2015

Financieel Jaarverslag 2016