Stichting Helmond San Marcos

Doelstelling Stichting Helmond - San Marcos.

Na de bevrijdingsoorlog van 1979 ontstonden in de jaren tachtig in Europa veel stedenbanden met Nicaragua. Velen vonden dat het volk van Nicaragua een kans verdient en daarbij steun moet krijgen. Ook in Helmond en de regio. Gevoelens van solidariteit werden omgezet in daden en dat gebeurt nog steeds

Ondersteunen initiatieven

Het doel van Stichting Helmond-San Marcos is vooral het ondersteunen van initiatieven van de bewoners van San Marcos om verbetering te brengen in hun primaire levensbehoeften. Te denken is dan aan onderwijsdeelname voor alle kinderen, verbetering van schoolvoorzieningen, ouderenzorg, gezondheidszorg, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.
Door de grote betrokkenheid van de gemeente Helmond bij de stedenband zijn er ook meer ondersteunende bestuurlijke contacten van gemeente naar gemeente. Daarbij wordt ook expertise op het gebied van kadaster, belastingen, huisvesting en economische ontwikkeling ingebracht.

Middelen en goederen

De middelen en goederen om het werk in Nicaragua mogelijk te maken worden bijeen gebracht door giften, subsidies en sponsoracties bij instellingen, bedrijven en scholen. Waar financiële hulp kan worden geboden, dient het werk wel door bewoners ter plekke te worden uitgevoerd.
In San Marcos worden de projecten begeleid. Goede resultaten en besteding van de financiën moeten zijn gegarandeerd. Tot voor kort woonde en werkte dan ook iemand van Stichting Helmond-San Marcos of een andere stedenband in Nicaragua.
De N.G.O ACIDISAM (Asociación Civil para el Desarrollo Integral de San Marcos ) in Helmond en in San Marcos een bekende en vertrouwde organisatie, heeft nu samen met het Landelijk Beraad Stedenbanden die taak ter plaatse overgenomen

 

 

Meer informatie

Onze doelen

•In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school

•In 2015 is er meer eerlijke handel en economische ontwikkeling