Stichting Helmond San Marcos: Caminando Juntos

CAMINANDO JUNTOS

Samen op weg

Tien stedenbanden Nederland-Nicaragua werken op het moment en voorlopig tot 2015 samen aan het project CAMINANDO JUNTOS Er is in Nicaragua al veel bereikt binnen de stedenbanden, maar hier gaat het om nog eens een extra impuls aan vooral twee van de Millenniumdoelen in de partnersteden.

Voor de uitvoering van de CAMINANDO JUNTOS-projecten zijn plaatselijke N.G.O.groepen verantwoordelijk. In San Marcos is dat ACIDISAM. Het LBSNN en HIVOS ondersteunen financieel en met begeleiding.

In Helmond organiseert een campagneteam activiteiten. Aan publieksmanifestaties wordt deelgenomen. Bedrijven, instellingen en scholen worden gestimuleerd de millenniumdoelen onder de aandacht te brengen van leerlingen en medewerkers. Ieder jaar gaan leerlingen op school met een muurschilder uit Nicaragua aan de slag rond de Millenniumdoelen. Acties worden opgezet om sponsors te zoeken, om initiatieven van de gemeente San Marcos en de bewoners te kunnen ondersteunen.

De eerste twee jaar was de inzet vooral: In de stad en op het platteland van San Marcos 500 niet-schoolgaande kinderen voor het eerst of opnieuw naar school te laten gaan. (zie meer)
In 2013 gaan in San Marcos ook twee economische projecten van start.

 

 

Meer informatie